Chính Sách Quyền Riêng Tư

Cập Nhật Gần Nhất: ngày 7 tháng 4 năm 2020

Chào mừng bạn đến với Ulike (“Nền Tảng”). Nền Tảng được cung cấp và kiểm soát bởi ​ Bytedance Pte. Ltd. (“chúng tôi”). Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách này thiết lập cơ sở mà dựa trên đó, bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập từ bạn, hoặc thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, sẽ được xử lý bởi chúng tôi. Vui lòng đọc các nội dung dưới đây một cách cẩn thận để hiểu quan điểm và thực tiễn thực hiện của chúng tôi đối với thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng, dịch vụ, ứng dụng, sản phẩm và nội dung của chúng tôi (gọi chung là “Dịch Vụ”), bạn chấp nhận và đồng ý với các thực tiễn thực hiện được mô tả trong chính sách này. Các thuật ngữ viết hoa mà không được định nghĩa trong chính sách này có nghĩa như được quy định cho chúng trong Điều Khoản Dịch Vụ.

1. Các loại thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng các thông tin sau về bạn:

· Thông tin kỹ thuật chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin từ bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm thông tin nhận dạng thiết bị duy nhất, địa chỉ IP, nhà mạng di động, cài đặt múi giờ, khu vực điện thoại di động, tùy chọn ngôn ngữ, kiểu điện thoại di động hoặc thiết bị, nhà sản xuất thiết bị, hệ điều hành, mạng lưới (ví dụ: 4G, 5G, wifi), thông số camera, thông tin về CPU và/hoặc GPU và thông tin liên quan đến việc sử dụng Nền Tảng của bạn.

· Thông tin hành vi chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch Vụ, ví dụ như các hành vi chụp ảnh, cảnh chụp, lựa chọn bộ lọc, tùy chọn bộ lọc.

· Nếu bạn sử dụng chức năng trong suốt (ultra-clear), chúng tôi sẽ tạm thời tải hình ảnh của bạn lên các máy chủ của chúng tôi để xử lý hình ảnh và áp dụng hiệu ứng trong suốt. Sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ lập tức xóa hình ảnh khỏi các máy chủ.

2. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin theo các cách thức sau:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để:

· cá nhân hóa nội dung bạn nhận được và cung cấp cho bạn nội dung được thiết kế phù hợp (ví dụ như các nhãn dán, bộ lọc, biểu tượng cảm xúc) mà bạn có thể quan tâm;

· thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch Vụ của chúng tôi;

· cung cấp cho bạn các hỗ trợ người dùng;

· thực thi các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi;

· tiếp thị tới bạn; và

· thông tin liên lạc với bạn.

Vì một trong các lợi ích hợp pháp của chúng tôi là phản hồi kịp thời cho bạn và để đảm bảo việc vận hành đúng chức năng của các sản phẩm và tổ chức của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để:

· cải tiến Nền Tảng và đảm bảo nội dung từ Nền Tảng được thể hiện theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho thiết bị của bạn;

· quản lý Nền Tảng và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm các mục đích xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và khảo sát;

· cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Nền Tảng, khi bạn chọn làm như vậy;

· đảm bảo an toàn và an ninh cho Nền Tảng; và

· phát triển Nền Tảng của chúng tôi và thực hiện việc phát triển sản phẩm.

3. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn như thế nào

Chúng tôi có thể cung cấp hoặc chia sẻ thông tin về bạn theo cách khác với các bên thứ ba được lựa chọn trong hoặc ngoài quốc gia của bạn, bao gồm:

· các nhà cung cấp và các nhà thầu phụ của chúng tôi, những người giúp chúng tôi vận hành Nền Tảng;

· phân tích dữ liệu, phân tích sự cố, phân tích tiếp thị, và các nhà cung cấp công cụ tìm kiếm mà hỗ trợ chúng tôi cải thiện và tối ưu hóa Nền Tảng.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ thành viên nào trong nhóm của chúng tôi, có nghĩa là các công ty con, công ty mẹ nắm giữ cổ phần của chúng tôi và các công ty con của công ty mẹ nắm giữ cổ phần đó, hoặc các công ty mà chúng tôi kiểm soát, chịu kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung, và các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh chiến lược của chúng tôi, trong từng trường hợp, trong hoặc ngoài quốc gia của bạn, cho các mục đích được nêu trên đây, để hỗ trợ việc cải thiện và tối ưu hóa Nền Tảng, hoặc cho các mục đích kinh doanh nội bộ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc các tổ chức khác theo yêu cầu của pháp luật, hoặc nếu chúng tôi có niềm tin chính đáng để tin rằng việc sử dụng đó là cần thiết một cách hợp lý để:

· tuân thủ nghĩa vụ, quy trình hoặc yêu cầu pháp lý;

· thực hiện Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi và các thỏa thuận, chính sách và tiêu chuẩn khác, bao gồm cả việc điều tra bất kỳ vi phạm nào có thể xảy ra đối với Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi và các thỏa thuận, chính sách và tiêu chuẩn đó;

· phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết theo cách khác vấn đề an ninh, lừa đảo hoặc các vấn đề về kỹ thuật; hoặc

· bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, bên thứ ba hoặc công chúng khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép (bao gồm cả việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống lừa đảo và giảm rủi ro tín dụng).

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba:

· trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ cơ sở kinh doanh hoặc tài sản nào mà trong trường hợp như vậy chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của cơ sở kinh doanh hoặc tài sản đó; hoặc

· nếu chúng tôi bán, mua, sáp nhập, được mua bởi, hoặc hợp tác với các công ty hoặc cơ sở kinh doanh khác, hoặc bán một số hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi. Trong các giao dịch như vậy, thông tin người dùng có thể thuộc các tài sản được chuyển giao.

4. Nơi chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển tới, và được lưu trữ tại, một điểm đến bên ngoài quốc gia của bạn, cụ thể là đến Singapore. Thông tin như vậy cũng có thể được xử lý bởi các nhân viên, ví dụ như các kỹ sư dữ liệu cấp cao hoạt động bên ngoài quốc gia của bạn, những người làm việc cho chúng tôi, cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi hoặc một trong những đối tác kinh doanh của chúng tôi. Bằng cách cung cấp thông tin của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ hoặc xử lý này. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo mật thông tin của bạn và xử lý thông tin của bạn theo chính sách này.

5. Các trang web và liên kết của bên thứ ba

Nền Tảng của chúng tôi có thể tích hợp với các ứng dụng hoặc phần mềm của bên thứ ba hoặc chứa các liên kết đến các nền tảng hoặc dịch vụ trực tuyến khác được vận hành bởi các bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và chính sách này không áp dụng cho các ứng dụng, phần mềm, nền tảng hoặc dịch vụ trực tuyến khác đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, các chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này, hoặc việc các bên thứ ba này sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

6. Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo mật thông tin của bạn và xử lý thông tin theo quy định của chính sách này. Chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro về khả năng có thể xảy ra và mức độ nghiêm trọng khác nhau đối với các quyền và sự tự do của bạn và những người dùng khác. Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức này và sẽ sửa đổi chúng tùy từng thời điểm để cải thiện việc bảo mật tổng thể của các hệ thống của chúng tôi. Thật không may, việc truyền đưa thông tin qua internet không thật sự an toàn tuyệt đối. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn được truyền đưa qua Nền Tảng; tự bạn phải chịu rủi ro đối với bất kỳ sự truyền đưa nào. Chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch Vụ của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi hoặc vi-rút, và chúng tôi không thể đảm bảo rằng sẽ không có khả năng mất an ninh mạng trong quá trình hoặc sau khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm đối với cấu hình công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của bạn để truy cập Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm chống vi-rút của riêng bạn.

7. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ xóa thông tin của bạn khi có yêu cầu. Trừ khi chúng tôi nhận được yêu cầu xóa thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các tiêu chí sau để xác định khoảng thời gian chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn:

· các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi liên quan đến thông tin có liên quan;

· các nghĩa vụ pháp lý theo pháp luật và quy định áp dụng để lưu trữ dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định;

· thời hiệu theo pháp luật áp dụng;

· mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi; và

· các tranh chấp hoặc các tranh chấp có thể xảy ra.

Sau khi bạn chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin của bạn ở định dạng tổng hợp và ẩn danh cho đến khi nó không còn cần thiết để phục vụ cho các mục đích hợp pháp của chúng tôi đối với việc thu thập thông tin như vậy. Bất kể các quy định trên đây, chúng tôi vẫn có thể giữ lại bất kỳ thông tin cá nhân nào cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, cho phép chúng tôi giải quyết và khởi kiện các tranh chấp, và để thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

8. Thông tin liên quan đến trẻ em

Nền Tảng không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Người dùng dưới độ tuổi áp dụng không được phép sử dụng Nền Tảng. Nếu chúng tôi nhận biết được rằng thông tin cá nhân đã được thu thập từ một người dưới độ tuổi áp dụng, chúng tôi sẽ xóa thông tin người dùng. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có thông tin về hoặc thu thập được từ một trẻ em dưới độ tuổi áp dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tại ulike_mkt_bd@faceu.com.

9. Khiếu nại

Trong trường hợp bạn muốn khiếu nại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay từ đầu tại địa chỉ email đặt ở cuối chính sách này và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết yêu cầu của bạn sớm nhất có thể. Điều này không ảnh hưởng đến quyền của bạn để đưa ra yêu cầu với cơ quan bảo vệ thông tin của bạn hoặc tuân theo quy trình tranh chấp.

10. Thay đổi

Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về khía cạnh thương mại để thông báo chung cho tất cả người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách này, chẳng hạn như thông qua thông báo trên Nền Tảng của chúng tôi, tuy nhiên, bạn nên xem chính sách này thường xuyên để kiểm tra các thay đổi đó. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày “Cập Nhật Gần Nhất” ở đầu chính sách này, mà phản ánh ngày hiệu lực của chính sách đó. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ sau ngày chính sách được cập nhật sẽ cấu thành sự chấp thuận của bạn đối với chính sách được cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với chính sách được cập nhật, bạn phải ngừng truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ.

11. Liên hệ

Các câu hỏi, bình luận và yêu cầu liên quan đến chính sách này được hoan nghênh và phải được gửi tới:

Bytedance Pte. Ltd.

Địa chỉ Email: ulike_mkt_bd@faceu.com

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG - KHU VỰC PHÁP LÝ – DÀNH RIÊNG

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy định của Điều Khoản Bổ Sung - Khu Vực Pháp Lý - Dành Riêng có liên quan đến khu vực pháp lý của bạn mà từ nơi đó bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ, và phần còn lại của chính sách, thì Điều Khoản Bổ Sung - Khu Vực Pháp Lý - Dành Riêng của các khu vực pháp lý có liên quan sẽ thay thế và kiểm soát.

Việt Nam. Nếu bạn đang sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi tại Việt Nam, các điều khoản bổ sung sau sẽ được áp dụng:

· Sự Chấp Thuận Của Cha Mẹ và Người Giám Hộ. Tùy theo phần có tiêu đề “8. Thông tin liên quan đến trẻ em”, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu của người dùng dưới 16 tuổi như được dự liệu theo chính sách này. Nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn tuyên bố rằng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn đã đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi và chính sách này và bạn đã có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để sử dụng Dịch Vụ.

· Thông Báo Bảo Mật Dữ Liệu cho Người Dùng dưới 16 Tuổi. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo việc bảo mật thông tin của bạn (bao gồm bất kỳ thông tin nào do chúng tôi thu thập và bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp và/hoặc cập nhật khi sử dụng Dịch Vụ) được truyền đưa qua Nền Tảng; tự bạn phải chịu rủi ro đối với bất kỳ sự truyền đưa nào. Xin vui lòng xem thêm thông tin trong phần có tiêu đề “6. Bảo mật thông tin của bạn” trên đây.

· Quyền Của Bạn

o Tiếp thị. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị qua email hoặc văn bản. Thông thường chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (trước khi thu thập dữ liệu của bạn) nếu chúng tôi có ý định sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích như vậy hoặc nếu chúng tôi có ý định tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích đó. Bạn có thể thực hiện quyền của mình để ngăn chặn việc xử lý đó bằng cách đánh dấu chọn một số ô nhất định trên các biểu mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện quyền bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại ulike_mkt_bd@faceu.com.

o Quyền Dữ Liệu. Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, để hiệu đính bất kỳ dữ liệu cá nhân được lưu giữ nào về bạn mà không chính xác, để cập nhật và thay đổi bất kỳ dữ liệu cá nhân được lưu giữ nào về bạn và để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân được lưu giữ về bạn. Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi tại ulike_mkt_bd@faceu.com.